Personeelswerving aanbevolen bedrijven

Personeelswerving

Personeelsrwerving bedrijven en leveranciers vinden via bsearch.be.

 

Social Media belangrijkste middel in personeelswerving

Social Media Recruitment is volledig doorgedrongen in personeelswerving en overvleugelt alle andere kanalen. Nog maar een kleine minderheid maakt geen gebruik van social media. En het blijft niet bij één kanaal.

Van de bedrijven die aan Social Recruitment doen, gebruikt meer dan de helft minimaal drie kanalen. LinkedIn is nog steeds marktleider én groeiende. Facebook blijft stabiel, YouTube en Instagram komen sterk op en Twitter valt terug. Dat zijn een paar uitkomsten uit het MrWork Social Media Recruitment Onderzoek 2017.

Personeelswerving via facebook

 

Facebook is met 8,7 miljoen gebruikers het grootste sociale medium van ons land (Yellow Lemon Tree, 2012). Naar schatting zijn er ongeveer 6,5 miljoen Facebook gebruikers die behoren tot de beroepsgeschikte bevolking. In deze bijdrage beschrijven wij vijf stappen die helpen op het gebied van personeelswerving via Facebook advertenties.

Stap 1: Doelgroep bepaling

Allereerst is het belangrijk om inzicht te krijgen in de doelgroep. Facebook wordt zowel gebruikt door laag- als hoogopgeleiden. Terwijl het LinkedIn netwerk vooral veel profielen van hoger opgeleiden bevat. Per functie moet de afweging gemaakt worden welk sociaal medium beter aansluit. Indien men bijvoorbeeld op zoek is naar winkelpersoneel, dan is het aannemelijker dat adverteren via Facebook beter aansluit op de doelgroep.

Stap 2: Regiotargeting

Bij het opstellen van de wervingscampagne is met name de regiotargeting van belang. Als we weer het werven van winkelpersoneel als voorbeeld nemen, dan is met name de regio rondom het filiaal van belang. Daarnaast is het ook bij landelijke campagnes aan te raden om aparte campagnes aan te maken per doelgroep regio.

Stel dat men op zoek is naar personeel voor een filiaal in Rotterdam dan zullen de advertenties nu initieel vertoond worden aan de volgende doelgroep:
Uiteraard biedt Facebook de mogelijkheid om deze doelgroep nog verder te verfijnen.

Stap 3: Targeting op basis van doelgroep interesses

Bij het bepalen van de interesses is het essentieel om een goed beeld te hebben van de doelgroep. Het is mogelijk om via Facebook advertenties te matchen op de gebruikers die de werkgever ‘leuk’ vinden. Echter zoals de voorbeeldafbeelding hiernaast laat zien, kan dit nogal variëren in de beschikbare hoeveelheid ‘fans’. Daarnaast is uiteraard niet elke ‘fan’ geïnteresseerd om bij het bedrijf in dienst te treden.

Een betere optie is het targeten op interessegebieden. Facebook geeft daarbij een keuze uit meerdere opties. Zo is het o.a. mogelijk om te adverteren op de etnische achtergrond, de gezinsituatie, opleiding, opleidingsinstelling en de burgerlijke status van de gebruiker. Maar daarnaast biedt Facebook ook de keuze om op basis van de meest voorkomende interesses zoals gaming, mode en sport te targeten.

Een veel voorkomend beeld is dat men op zoek gaat naar gebruikers met interesses die overeenkomen met de branche waarin de werkgever actief is. Helaas gaat dit niet altijd op. Tevens hebben veel gebruikers geen vermelding van hun baan in het profiel omdat Facebook meestal primair voor privé doeleinden gebruikt wordt.

Ekwa consult

Ekwa Consult werving en selectie, HR-diensten en HR-consultancy, outplacement, organisatieontwikkeling, loopbaanbegeleiding, training, coaching, consultancy.  2010 is het jaar waarin Ekwa Consult voor het eerst als volledig onafhankelijk kantoor actief naar de markt toe stapt. Naast de poot Recruitment Solutions werd ook aan de units HR Solutions en Business Solutions vorm gegeven. Vandaag is Ekwa Consult dan ook uitgegroeid tot een advieskantoor dat totale ondersteuning kan geven op het gebied van Human Resources, maar ook ver daarbuiten.

Batenborg personeelswerving

Gegroeid vanuit een rijk verleden, is Batenborch op weg om een belangrijke Europese organisatie te worden, wijd en zijd erkend als topspeler in het rekruteren van Sales & Marketing professionals. Wij hanteren de hoogste standaarden rond ethica, professionalisme en respect. Ontdek onze visie en waarden. Wij streven naar duurzame groei binnen een kader dat mensen op de eerste plaats zet. We waarderen de bijdrage van elk individu en streven naar evenwicht op alle niveau’s. We stimuleren alle leden van ons netwerk om hun volledige potentieel uit te bouwen, en we belonen enthousiasme met steun en vertrouwen. We zijn een pragmatisch bedrijf, een sterk merk, met gezond management en de wens om te blijven groeien.

Pluryn besteedt personeelswerving aan op EU-niveau

Zorgaanbieder Pluryn heeft een Europese aanbesteding uitgeschreven voor de inhuur van zeshonderd tijdelijke medewerkers op jaarbasis. De organisatie is aanbestedingsplichtig volgens de nieuwe aanbestedingsregels. Pluryn biedt behandeling en ondersteuning aan jongeren en volwassenen, zowel aan huis als in de voorzieningen voor gehandicaptenzorg, jeugdzorg en geestelijke gezondheidszorg. De zorgaanbieder zoekt tijdelijk personeel voor werkzaamheden in de zorg en in de onderwijstak. Rekening houdend met het uitstroompercentage bij de organisatie (8 procent op een totaal van zevenduizend arbeidskrachten) zoekt Pluryn zeshonderd tijdelijke medewerkers op jaarbasis. Volgens woordvoerder Marian Draaisma streeft Pluryn naar een gezonde balans tussen vast personeel en een flexibele schil en wil de organisatie anticiperen op de toekomst. "Vooral (persoonlijk) begeleiders, verpleegkundigen, verzorgenden en pedagogisch medewerkers zijn functies die we veel nodig hebben om onze cliënten sterker in de samenleving te laten zijn." Daarnaast heeft Pluryn opvang nodig bij piekdrukte en ziekte.